Privacy disclaimer

Sinds mei 2018 is in de Europese Unie de wet 'algemene verordening gegevensbescherming' ook wel AVG van kracht. Bij HockeyMonkeys kunnen wij u vragen om gegevens te delen. Hieronder vindt u de verantwoording van onze behandeling persoonsgegevens.